Wyniki egzaminów gimnazjalnych

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017

Wynik Gimnazjum w Kalinówce od siedmiu lat jest najwyższy w Powiecie Lubelskim.

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017

 

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Języki obce
Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Język angielski poziom rozszerzony
Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt % Pkt %
32 100 32 100 29 100 28 100 40 100 40 100
Szkoła 25 78,1 21,1 65,9 15,2 52,4 15,9 56,7 31,4 78,5 24,5 61,4
Gmina 23,9 74,6 18,8 58,7 13,7 47,1 15,6 55,7 28 70 21,4 53,5
Powiat 23 71,7 18,5 57,9 13,2 45,4 14,5 51,7 24,7 61,8 16,8 42
Województwo 22,6 70,7 18,9 59,1 13,5 46,7 14,8 52,9 26,4 66 18,8 47,1

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SKALI STANINOWEJ:

Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza Języki obce
Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Język angielski poziom rozszerzony
7 7 7 7 7 7 

 

 

 

GRATULUJEMY UCZNIOM TAK DOBRYCH WYNIKÓW!

 

?>