Akademia z okazji Święta Niepodległości

on 18 listopad 2019
Odsłony: 1039

2019_11_akademia_niepodleglosc_11

"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie,
Dla darów nieba…
Tęskno mi, Panie…"
C.K. Norwid

 

14 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca trzy ważne wydarzenia: 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i pierwszą rocznicę nadania imienia szkole.

Część artystyczną przygotowali: Pani Grażyna Piórkowska, Pan Dawid Wąsala i Pani Agnieszka Szydłowska. Uczniowie wspaniale przedstawili w wierszach i piosenkach historię walki o Niepodległości naszej Ojczyzny. Wzniosłe słowa pieśni patriotycznych brzmiały pięknie w ustach młodych wykonawców.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pani Anna Grzywaczewska - Dyrektor SZEAS, Pani Urszula Paździor - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Renata Ryś - sołtys wsi Kalinówka oraz Pani Dyrektor Małgorzata Guellard, Pani Wicedyrektor Anna Jakimowicz, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich Rodzice oraz licznie przybyli absolwenci naszej placówki.

Uroczystość zakończyła się minutą ciszy dla wszystkich bohaterów walczących o wolność Polski.

?>