Uwaga - rozpoczynamy zdalną realizację podstawy programowej

on 25 marzec 2020
Odsłony: 2300

logo

Szanowni Państwo

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prowadzona będzie zdalna realizacja podstawy programowej za pomocą strony internetowej szkoły http://szkola.kalinowka.eu/.

Informujemy również, że:

  • Zajęcia będą odbywały się według obowiązującego planu lekcji.
  • Uczniowie będą otrzymywali materiały edukacyjne na stronę szkoły w formie notatek, kart pracy, zadań, filmów, itp.
  • Uczniowie w miarę swoich możliwości przesyłają nauczycielowi danego przedmiotu wykonane zadania, karty pracy na maila.
  • Nauczyciel może ocenić otrzymane prace w formie sumującej lub poprzez przekazanie informacji zwrotnej.
  • Ocenie również podlegać będzie aktywność uczniów, częstość i ilość wysyłanych prac do nauczyciela oraz częstotliwość kontaktów zdalnych z nauczycielem.
  • W miarę możliwości technicznych nauczycieli i uczniów będą prowadzone lekcje w trybie bezpośredniego kontaktu (on-line)
?>