„Mozaika Matematyczna” - konkurs

on 15 marzec 2018
Odsłony: 850

uwaga konkurs

 Szkoła Podstawowa w Kalinówce

zaprasza  do udziału

w Gminnym Konkursie Matematycznym

dla klas IV-VII

 

„Mozaika Matematyczna”

 

 Regulamin konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie mozaiki z wielokątów foremnych w postaci ornamentu lub obrazu.
 3. Cele konkursu:
 • rozbudzanie matematycznych zainteresowań u uczniów,
 • poznanie ciekawych własności figur foremnych,
 • pokazywanie korelacji matematyki z przedmiotami artystycznymi,
 • rozwijanie u uczniów staranności, dokładności i wytrwałości w działaniu.
 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I – klasy 4-5

II – klasy 6-7

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczeń może w ramach konkursu wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu dowolnej techniki np.: wyklejanka, metoda origami, haft matematyczny lub inne nie wymienione.
 4. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • oryginalność wzoru mozaiki,
 • ciekawy sposób wykonania np. wyklejanka, metoda origami, haft matematyczny, itd.,
 • staranność i dokładność.
 1. Prace konkursowe należy przysłać lub dostarczyć w terminie do 20 kwietnia 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa w Kalinówce

Kalinówka 78 
21-040 Świdnik

 z dopiskiem” Mozaika matematyczna”

 1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelne informacje:
 • Imię i nazwisko autora pracy, klasę;
 • Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna;
 • Nazwę szkoły z dokładnym adresem i telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail.
 1. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia biorącego udział w konkursie( załącznik nr 1).
 2. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie oraz opublikowane na stronie szkoły do dnia 16 maja 2018 r.
 3. Nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w konkursie zostaną przekazane uczestnikom do 30 maja 2018 r. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 4. Osoba odpowiedzialna za konkurs w szkole: Agata Mikołajczyk ,tel. 514473890.  

 

?>