Loading color scheme

Kangur Matematyczny

uwaga konkurs

Uprzejmie informujemy, że 18 marca 2021 roku (czwartek)  odbędzie się kolejna jubileuszowa XXX edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika, każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę przestrzenną w formie breloczka. Konkurs trwa 75 minut.

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnym Koordynatorem Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie będą przyznawane nagrody, w zamian będą upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Zainteresowanych uczniów klas II – VIII Szkoły Podstawowej prosimy o wpłatę kwoty wysokości 10 zł i wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w sekretariacie szkoły do dnia 13 stycznia 2021 r.

> > > Zgoda na udział w konkursie do pobrania < < <