Loading color scheme

Przygotowanie i dostawa posiłków dla Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w roku szkolnym 2022/2023 - wszczęcie postępowania

logo

Zamawiający informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i dostawa posiłków dla Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce w roku szkolnym 2022/2023”, termin składania ofert upływa 26.07.2022r. o godz. 11.00.
 
Link do strony prowadzonego postępowania