Loading color scheme

Wycieczka Biedronek do Straży Pożarnej

2023_06_straz_pozarna_25

W dniu 23 maja grupa Pb odwiedziła Państwową Straż Pożarną w Lublinie. Wizyta ta wzbudziła ogromne zainteresowanie. W trakcie spotkania w sali edukacyjnej Pan strażak zaznajomił dzieci z pracą strażaka, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, czy innych zagrożeń nad wodą, czy w lesie. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważny jest numer alarmowy i w jakich okolicznościach wzywa się straż pożarną oraz do jakich zdarzeń losowych wyjeżdżają strażacy na wezwanie. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część dzieci, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. Na koniec upamiętniliśmy to spotkanie pamiątkowym zdjęciem.