Loading color scheme

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

 

Dni  dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej w Kalinówce w roku szkolnym 2020/2021

(Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej)

Dla wszystkich uczniów  Szkoły Podstawowej

  • 02.11.2020 r. (poniedziałek)
  • 29.03.2021 r. (poniedziałek)
  • 30.03.2021 r. (wtorek)
  • 31.03.2021 r. (środa)
  • 25.05.2021 r. (wtorek) – pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty - język polski
  • 26.05.2021 r. (środa) – drugi dzień egzaminu ósmoklasisty - matematyka
  • 27.05.2021 r. (czwartek)– trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty - język obcy nowożytny
  • 04.06.2021 r. (piątek)