Loading color scheme

Rekrutacja

REKRUTACJA Do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej

w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
01.02.2021 - 26.02.2021 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do 05.03.2021

Podanie do publicznej wiadomości
09.03.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
10.03.2021-19.03.2021

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
04.05.2021 - 14.05.2021

 
Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 trwają do końca maja 2021 r. Wypełnione Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy proszę składać w sekretariacie szkoły. Aneksy do  Karty  zgłoszenia  ucznia do  świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 będzie można złożyć we wrześniu 2021 r.

 

DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA 

Dokumenty rekrutacyjne do ŚWIETLICY

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy I

 

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW

 

UWAGA - do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka