Loading color scheme

Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Data

oddział

Tematyka

04.09.2020

I – III SP

Zebranie ogólne rodziców.

 I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów

03.09.2020

IV – VIII SP

10.11.2020

I – III SP

IV – VIII SP

Akademia z okazji święta Niepodległości

Konsultacje dla rodziców.

18.12. 2020

I– III SP

Zebranie ogólne rodziców.

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

18.12.2020

IV – VIII SP

28.01.2021

I– III SP

    III spotkanie z wychowawcami oddziałów, podsumowanie I semestru

29.01.2021

IV – VIII SP

25.03.2021

I – III SP

Konsultacje dla rodziców.

Zapoznanie z procedurami sprawdzianu ósmoklasisty.

25.03.2021

IV – VIII SP

19.05. 2021

I – III SP

IV spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

20.05.2021

IV – VIII SP