Loading color scheme

Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Data

oddział

Tematyka

07.09.2021

I – III SP

I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów

08.09.2021

IV – VIII SP

03–04.11.2021

I – III SP

Konsultacje dla rodziców.

05.11.2021

IV – VIII SP

Konsultacje dla rodziców.

21-22.12. 2021

I – III SP

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

20.12.2021

IV – VIII SP

26-27.01.2022

I – III SP

    III spotkanie z wychowawcami oddziałów, podsumowanie I semestru

25.01.2022

IV – VIII SP

05.04.2022

I – III SP

Konsultacje dla rodziców.

Zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty.

06.04.2022

IV – VIII SP

12-13.05. 2022

I – III SP

IV spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

11.05.2022

IV – VIII SP