Loading color scheme

Wymagania Edukacyjne

Regulamin wystawiania oceny okresowej i rocznej - aneks do statutu
Regulamin oceniania w czasie nauki zdalnej

Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa - Klasa 1
Szkoła Podstawowa - Klasa 2
Szkoła Podstawowa - Klasa 3

Edukacja dla Bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa - Klasa X

Język Angielski
Szkoła Podstawowa - Klasa 1
Szkoła Podstawowa - Klasa 2
Szkoła Podstawowa - Klasa 3
Szkoła Podstawowa - Klasa 4
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Język Polski
Szkoła Podstawowa - Klasa 4
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Język Niemiecki
Szkoła Podstawowa - Klasa X

Biologia
Szkoła Podstawowa - Klasa X

Chemia
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Fizyka
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Geografia
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Historia
Szkoła Podstawowa - Klasa 4
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Informatyka
Szkoła Podstawowa - Klasa 4-6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7-8

Matematyka
Szkoła Podstawowa - Klasa 4
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6
Szkoła Podstawowa - Klasa 7
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Muzyka
Szkoła Podstawowa - Klasa 4-6

Plastyka
Szkoła Podstawowa - Klasa 4-6

Przyroda
Szkoła Podstawowa - Klasa 4-6

Religia
Szkoła Podstawowa - Klasa 1- 2

Technika
Szkoła Podstawowa - Klasa 4
Szkoła Podstawowa - Klasa 5
Szkoła Podstawowa - Klasa 6

Wiedza o Społeczeństwie
Szkoła Podstawowa - Klasa 8

Wychowanie Fizyczne
Szkoła Podstawowa - Klasa 4-6

Zajęcia Artystyczne
Szkoła Podstawowa - Klasa X