Loading color scheme

 

2018_10_spk_1

Dyrektor

Małgorzata Guellard nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Wicedyrektorzy

Anna Jakimowicz nauczyciel matematyki
Joanna Okuń nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Pracownicy administracji

Alicja Bieniek sekretarz szkoły
Kinga Szydłowska intendent

 

Nauczyciele

Aleksandra Adamek psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Sylwia Andrearczyk nauczyciel biologii, chemii, przyrody, świetlicy
Agnieszka Barszczyk nauczyciel wychowania przedszkolnego
Urszula Bielak nauczyciel języka angielskiego
Anna Borowiec-Okoń nauczyciel wychowania przedszkolnego
Dorota Cękalska nauczyciel języka polskiego, logopeda
Beata Dziuba nauczyciel wychowania przedszkolnego
Joanna Felke nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Fijałkowska nauczyciel plastyki, muzyki
Ewa Gałaszewicz nauczyciel muzyki, plastyki
Halina Gąszczyk-Zamojska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuta pedagogiczny
Katarzyna Godyńska nauczyciel języka niemieckiego
Angelika Grząśko nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Iwan nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Artur Iwan nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog
Jolanta Jabłońska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Renata Jakóbczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Katarzyna Kaleja nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka Krasoń nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
Weronika Kurzempa nauczyciel wspomagający
Anna Kusak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuta pedagogiczny
Kinga Ligocka-Komornik nauczyciel wychowania przedszkolnego
Joanna Maziarczyk nauczyciel wychowania przedszkolnego
Agata Mikołajczyk nauczyciel matematyki
Ewa Mitrus-Ślemp nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Barbara Mrozik nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ewa Nieściur oligofrenopedagog
Paulina Olszewska nauczyciel wspomagający
Liliana Orzechowska nauczyciel religii
Edyta Petryszak nauczyciel fizyki
Magdalena Pętala nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog
Grażyna Piórkowska nauczyciel historii
Monika Popławska nauczyciel języka angielskiego, świetlicy
Jolanta Rajchert nauczyciel geografii, wos-u, przyrody
Łukasz Run nauczyciel informatyki, techniki
Mirona Sawicka nauczyciel świetlicy
Ewelina Sienkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Skaskiewicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Mariola Skoczylas nauczyciel języka polskiego
Paulina Sugier-Dąbska nauczyciel świetlicy
Agnieszka Szydłowska nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
Magdalena Szymańska nauczyciel świetlicy
Paulina Szymkiewicz-Flor nauczyciel wychowania przedszkolnego
Aleksandra Szwed nauczyciel wychowania przedszkolnego
Agnieszka Świstowska-Huszaluk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Paweł Tokarski nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Aleksandra Trojak nauczyciel wychowania przedszkolnego
Agnieszka Tyniec nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, szkolny doradca zawodowy
Dawid Wąsala nauczyciel religii
Zbigniew Wiechnik nauczyciel wychowania fizycznego
Katarzyna Wyroślak nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Zgardzińska nauczyciel języka angielskiego
Anna Żurawska nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Pomoce

Agata Chmiel pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Małgorzata Czarnecka pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Anna Run pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Urszula Sawicka-Szaruga pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym

 

Pracownicy

Marzena Brodaczewska pracownik obsługi
Eugeniusz Chyliński pracownik obsługi
Antonina Ćwikła pracownik obsługi
Anna Fijałkowska pracownik obsługi
Marzena Kocemba pracownik obsługi
Beata Krępa pracownik obsługi
Justyna Poręba pracownik obsługi
Barbara Prokopowicz pracownik obsługi
Joanna Szumiło pracownik obsługi
Helena Wyszogrodzka pracownik obsługi