Loading color scheme

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ

zadanie 1

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Od listopada 2012 do marca 2013 roku wychowawcy klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum przeprowadzili debaty uczniowskie pod hasłem „Państw, prawo, społeczeństwo, obywatel” (według konspektu nr 1). W czasie zajęć uczniowie definiowali czym jest prawo, państwo, społeczeństwo i obywatel, pracowali z fragmentami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Preambuła, Rozdział I „Rzeczpospolita”, Rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”) oraz definicjami ze Słownika Języka Polskiego. Uczniowie pracowali zarówno indywidualnie, jak i w grupie odwołując się również do wiedzy ogólnej i własnego doświadczenia. Klasy podzielone na grupy dyskutowały na temat ”Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa?”Na koniec każdych zajęć uczniowie pisali test podsumowujący zdobytą wiedzę. Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej wykonali w domu plakaty pt. „Ja i społeczeństwo”, na których umieścili swoje zdjęcie pośród zdjęć m.in. ludzi w różnym wieku, przedstawicieli różnych zawodów. Wychowawcy klas I-III przeprowadzili pogadanki dla uczniów  na temat symboli narodowych, państwa i  życia w społeczeństwie.

zadanie 2

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Od 20 grudnia 2012 roku do 4 marca 2013 roku trwał konkurs na napisanie wiersza na temat Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?”Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Klasy przeprowadziły najpierw eliminacje wewnętrzne, które polegały na pisaniu utworów dotyczących bezpieczeństwa (w kilkuosobowych grupach lub samodzielnie) zarówno w czasie godzin wychowawczych, jak i w domu. Prace we wszystkich klasach przebiegały w miłej atmosferze, a uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą. Następnym etapem było wybranie wiersza reprezentującego całą klasę i zgłoszenie go do konkursu ogólnoszkolnego. Dnia 5 marca komisja konkursowa w składzie: P. Ewelina Pelak (nauczyciel j. angielskiego i niemieckiego), P. Ewa Gałaszewicz (nauczyciel muzyki) oraz P. Magdalena Pętala (nauczyciel bibliotekarz) wyłoniła zwycięzcę. Została nim klasa VI szkoły podstawowej. Najlepsze wiersze zostały zaprezentowane na jednej z tablic na korytarzu szkoły, a zwycięska klasa została nagrodzona dyplomem oraz drobnymi upominkami.

zadanie 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

„Bezpieczna droga do szkoły” - wizyta pana policjanta

W dniu 25.09.2012 r. w świetlicy odbyło się spotkanie z policjantem. Naszym gościem był pan asp. Artur Gęca, który pełni służbę Dzielnicowego. Tematem spotkania  była „Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z oddziału zerowego oraz klas I, II i III szkoły podstawowej. Pan policjant zapoznał dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz uświadomił potrzebę noszenia elementów odblaskowych. Każdy uczestnik pogadanki otrzymał opaskę odblaskową i zawieszkę do plecaka.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - wizyta pani pielęgniarki w świetlicy

W dniu 17.10. 2012 roku w świetlicy gościliśmy Panią Zofię Obszyńską, pielęgniarkę pracującą w naszej szkole, która przeprowadziła zajęcia pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczniowie z klas IIa, IIb i III poznali zasady  zdrowego stylu życia, pogłębili swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się, poznali zasady odpowiedniego ubioru zgodnego z porą roku, a także dowiedzieli się jak dbać o higienę ciała i jamy ustnej.

„Żyj zdrowo – jedz kolorowo” - wizyta pani pielęgniarki w świetlicy

W lutym gościliśmy w świetlicy panią pielęgniarkę. Tym razem Pani Zofia odwiedziła najmłodszych uczniów i przeprowadziła pogadankę pt.: „Żyj zdrowo – jedz kolorowo, czyli dlaczego warto jeść owoce i warzywa?” Najmłodsi uczniowie byli bardzo zainteresowani rozmową i zagadkami przygotowanymi przez Panią Zofię. Chętnie odpowiadali na takie pytania jak: Co powinniśmy jeść aby być zdrowymi? Dlaczego trzeba jeść dużo owoców? Jakie znasz owoce – jakie znasz warzywa? Jakie inne produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie? Celem spotkania było przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia, podkreślenie roli właściwego odżywiania i zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, głównie dużej ilości warzyw i owoców. Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja pysznych jabłek i marchewek.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”  - wizyta policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego

Dnia 11.03.2013 roku odbyło się spotkanie z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Panem Arkadiuszem Kalitą pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Wzięli w nim udział zarówno uczniowie najmłodsi z Klubu Przedszkolaka i  klas I-III, jak również starsi z klas IV-V szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Zaproszony gośćmówił o przyczynach wypadków samochodowych, bezpiecznym poruszaniu się po drogach publicznych i po chodnikach oraz o niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają wszelkiego rodzaju odblaski. Przypominał także o tym, żeby pasy w samochodzie zawsze były zapięte w czasie jazdy, by dzieci jeździły tylko w specjalnie dobranych fotelikach i żeby nigdy nie wsiadać do pojazdu prowadzonego przez kierowcę, który spożywał wcześniej alkohol. Starsi uczniowie wysłuchali również pogadanki na temat karty rowerowej. Wszyscy uczniowie byli bardzo aktywni w czasie spotkań i zadawali dużo pytań, a na koniec zostali obdarowani odblaskami, które obiecali przykleić do swoich rowerów, plecaków i kurtek.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

W lutym dla uczniów z klasy 3 gimnazjum odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia obejmowały swoją tematyką podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy takie jak: pozycja bezpieczna boczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, utrzymanie drożności dróg oddechowych, pierwsza pomoc przy zadławieniach, postępowanie w oparzeniach, urazach kostno-stawowych, a także czynności ratunkowe w najczęstszych nagłych stanach internistycznych (zawał mięśnia sercowego, epilepsja, cukrzyca). Uczniowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli  w zajęciach. Szkolenie przeprowadziła pani Monika Czuba, nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

„Mam haka na raka”

We wtorek 26 lutego gościła w naszej szkole grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku, która tworzy zespół ogólnopolskiej akcji „Mam haka na raka – edycja 6”. Uczniowie wygłosili prelekcje dla szkoły podstawowej i gimnazjum na temat choroby jaką jest nowotwór złośliwy skóry – czerniak oraz jej profilaktyki. Pierwszą grupą były klasy 4-6 ze szkoły podstawowej, a następną byli gimnazjaliści. Uczniowie okazali zainteresowanie tematem i byli poruszeni tym, jak poważne skutki może nieść za sobą wystawianie skóry na działanie promieni słonecznych (lub sztucznych, np. w solarium) przez długi okres czasu. Uczestnicy spotkania, wraz z nauczycielami obiecali, że zaczną bardziej dbać o swoją skórę aby uniknąć choroby nowotworowej.

zadanie 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych w czasie lekcji wychowawczych od października do marca przeprowadzone zostały zajęcia na temat „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” (konspekt 4). Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom, czym jest dobro osobiste człowieka. Zwrócono szczególną uwagę na temat nietykalności cielesnej i naruszania godności osobistej. W czasie  burzliwych niekiedy dyskusji pojawiały się tematy dotyczące relacji chłopcy-dziewczęta, relacji rówieśniczych, a także kultury osobistej. Uczniowie w grupach opracowywali i przedstawiali scenki dotyczące niewłaściwego, a czasami nawet agresywnego zachowania. Następnym krokiem było omówienie przyczyn tego typu zachowań oraz zastanowienie się nad sposobem rozwiązywania problemów związanych z agresją słowną, przemocą itp. Uczniowie wspólnie z wychowawcami stworzyli spis dokumentów, w których można znaleźć informacje na temat praw człowieka i ochrony dóbr osobistych. Na zakończenie zajęć młodzież podawała przykłady naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej z życia szkolnego oraz wyjaśniali na jakiej podstawie uznają te zachowania za niewłaściwe. Wychowawcy klas I-III przeprowadzili na ten temat pogadanki dla uczniów, z dostosowaniem do ich wieku.

Działaniami dodatkowymi, które miały na celu promowanie pozytywnych zachowań w relacjach między ludźmi były zorganizowane przez Samorząd Szkolny: Dzień Życzliwości oraz Dzień Przyjaciela (opisane w załącznikach).

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

W 21 listopada 2012 roku odbył się w naszej szkole Dzień Życzliwości. Tego dnia Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły miłą niespodziankę. Korytarze ozdobione były wesołymi mini-plakatami, a uczniowie przebrani za czerwonego Kapturka, Babcię i Wilka odwiedzali wszystkie klasy recytując wierszyk, który ułożyli z tej okazji. Każdy otrzymał również cukierkowy upominek i złotą myśl lub radosne słoneczko.

„Dzisiaj jest dzień życzliwości,
samorząd uczniowski Was wszystkich ugości.
Posypią się piątki, a nie żadne dwóje
i ktoś cukierkami kogoś poczęstuje.
Więc wszystkim uczniom życzymy radości,
nie tylko dziś, ale też w dalekiej przyszłości!”

DZIEŃ PRZYJACIELA

7 marca w naszej szkole świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Przyjaciela. Samorząd Uczniowski przygotował plakat, na którym wszyscy mogli wpisywać imiona swoich przyjaciół. Najlepsi przyjaciele mogli nawet przywiązać się nawzajem symbolicznym sznureczkiem. W zabawie brali udział wszyscy uczniowie szkoły, od Przedszkolaków po klasę 3 gimnazjum. Uśmiech tego dnia nie znikał z twarzy, a dobre relacje w naszej szkolnej społeczności jeszcze bardziej się wzmocniły.

zadanie 5

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

W styczniu 2013 roku w klasach gimnazjalnych przeprowadzone zostały lekcje na temat  „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?” (konspekt 5). Głównym ich celem było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami związanymi z profilaktyką uzależnień, a także zrozumienie potrzeby walki z uzależnieniami. Uczniowie zastanawiali się jakie są  powody, dla których ludzie sięgają po używki oraz jakie są skutki ich stosowania. Dyskusje były niekiedy burzliwe, ponieważ niektóre argumenty przemawiające „za” stosowaniem używek były dosyć silne. Uczniowie jednak dochodzili do wniosku, iż używki nie mają dobrego wpływu na życie człowieka i że trzeba się przed nimi bronić. W dyskusji przewijało się też pytanie w jaki sposób można uchronić się przez tytoniem, narkotykami i dopalaczami. Odpowiedzią na nie były wykonane przez uczniów plakaty, które wywieszono na szkolnych korytarzach. Zwrócono również uwagę na osoby już uzależnione i zastanawiano się jak można je wesprzeć i zachęcić do walki z nałogami. Nauczyciele poinformowali uczniów również o miejscach, w których można uzyskać pomoc, podając konkretne adresy internetowe. Uczniowie pracowali również z tablicą multimedialną, na której wyświetlane i opracowywane były treści związane z używkami.

zadanie 6

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".

W dniu 07.03.2012 odbyły się spotkania dla uczniów klas IV-VI oraz I-III gimnazjum z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na temat Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki.” Policjanci poruszyli bardzo aktualny problem zagrożeń  czyhających na dzieci i młodzież w szkole, a także poza jej obszarem. W czasie zajęć uczniowie  dowiedzieli się jakie grupy stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa można spotkać w najbliższym otoczeniu, zrozumieli potrzebę walki z niewłaściwym zachowaniem, wspólnie zdefiniowali pojęcia asertywność, uległość, agresja, nauczyli się odróżniać zachowania asertywne od uległych i agresywnych. Poruszono również temat podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, niszczenia cudzego mienia, pogróżek, nagrywania czy robieniu zdjęć bez zgody danej osoby oraz bezprawnego rozpowszechniania wizerunku innych osób, np. w internecie. Przypomniane zostały również najważniejsze prawa człowieka oraz źródła, w których można je znaleźć. Policjanci wspólnie z uczniami zastanawiali się nad pojęciem godności, a także poruszyli zagadnienia z Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. Podano również kilka przykładów naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej. Pod koniec każdego ze spotkań wykład zamienił się w panel dyskusyjny, w którym uczniowie zadawali pytania przedstawicielom policji.

zadanie 7

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.

Dnia 25 marca odbyły się spotkania z panią Ewą Tuszowską, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie pt.: „Nie jesteś sam”. Prelekcje odbyły się dla dwóch grup: dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, a ich celem było uświadomienie uczniom, gdzie szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom samotnym, w trudnej sytuacji życiowej oraz zrozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej osób znajdujących się w szkole oraz w najbliższym środowisku. W trakcie spotkania omówione zostały problemy, z którymi pracownicy socjalni spotykają się najczęściej (choroba alkoholowa członków rodzin, problemy ze zdrowiem, bieda, brak opieki rodziców nad dziećmi), a także wskazane sposoby, jak można pomóc innym. Uczniowie zachęcani byli również do tego, by zwracać uwagę na niepokojące sygnały ze strony swoich rówieśników, żeby nie pozostawiać ich samych z problemami. Wspomniano też o problemie tzw. „eurosieroctwa” i o procedurach niebieskiej karty. W szkole został zawieszony plakat z numerem „niebieskiej linii”, a także dostępne są wizytówki z numerem Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Dodatkowymi działaniami związanymi z tematem biedy i choroby były akcje charytatywne zorganizowane przez Samorząd Szkolny: „Góra Grosza” na rzecz dzieci z Domów Dziecka, zbiórka rzeczy i artykułów spożywczych w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Szkoła współpracuje również z Lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia, na którego potrzeby zbierane są na terenie szkoły plastikowe nakrętki oraz pieniądze do specjalnych puszek w ramach akcji „Dar Serca”.

zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Dnia 27 marca 2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Joanną Bieniek, zawodowym kuratorem rodzinnym, która jest pracownikiem Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się na czym polega praca kuratora sądowego oraz o tym, że każdy podlega karze za złe zachowanie. Pani kurator wyjaśniła jaki status w świetle prawa mają osoby od 13 do 17 roku życia, nazywane osobami nieletnimi. Wytłumaczono również różnicę między statusem osoby małoletniej a nieletniej. Ważną informacją było to, że po ukończeniu 17 roku życia każdy młody człowiek sądzony jest jak osoba dorosła, o ile nie jest to poważne przestępstwo, ponieważ wtedy obowiązuje granica 15 lat. Okazało się również, że każda groźba czy obraźliwy wpis na portalach społecznościowych (np. na facebooku) należy zgłaszać w szkole lub na policji. Nie można też przechodzić obojętnie wokół wyśmiewanych osób, ponieważ osoby biernie przyglądające się przestępstwom są równie winne. Pani kurator przypomniała też podstawowe prawa dziecka i powiedziała nam, w jaki sposób można poinformować szkołę i inne instytucje o poważnych problemach w rodzinie. Wyjaśniła również, jakie obowiązki mają rodzice względem dzieci. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem. Zadawali wiele pytań, np. „Co można zrobić, gdy rodzice w domu nadużywają alkoholu? Co zrobić, jeśli byłem świadkiem przestępstwa, ale grożono mi żebym tego nie zgłaszał? Spotkanie było bardzo owocne i potrzebne społeczności szkolnej. Pozytywnie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa i zwiększyło świadomość prawną uczniów.

zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

„JESTEM JESZCZE MAŁY, ALE POTRAFIĘ JUŻ POMÓC”
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III szkoły podstawowej.

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat oswajać uczniów z ideą pomagania i skupić się na praktycznych umiejętnościach. Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież nie brakuje. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych małych bohaterach: o 6-letnim Adasiu, który wezwał pogotowie, gdy jego mama straciła przytomność lub o 12-letnim Mateuszu, który powiadomił straż pożarną, gdy rodzice i siostra podtruli się tlenkiem węgla. Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie, dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję - lekcję ratowania życia.

W Zespole Szkół w Kalinówce od marca 2013 roku, prowadzony jest program „Jestem jeszcze mały, ale potrafię już pomóc”. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej (klasy I- III). Zajęcia odbywają się przez dwie godziny tygodniowo, w ramach zajęć na świetlicy. Prowadzi je pani mgr Monika Czuba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Realizacja programu umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Celem zajęć jest nie tylko zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w domu, szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również zmotywowanie do odpowiedniego postępowania w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach. Głównym celem programu jest nauczenie dzieci udzielania i wzywania pierwszej pomocy, ponieważ już od najmłodszych lat muszą one mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dnia 5 lutego w szkole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tego dnia uświadamiano uczniom zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu oraz zapoznano ich z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy dla klasy V szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum przeprowadziła pani Agnieszka Szydłowska, nauczyciel informatyki. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, a także poznali zasady kulturalnego zachowania w świecie wirtualnym. Zapoznano uczniów ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl. Zwrócono również szczególną uwagę na zasady netykiety i sposoby ustrzeżenia siebie i najbliższych przed internetowymi oszustami oraz zapewnienie ochrony swojemu komputerowi. Uczniowie pracując w grupach pisali też apel o poszanowanie praw autorskich w sieci. Podczas zajęć skorzystano ze scenariuszy i filmików edukacyjnych zawartych na stronie http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/co_to_jest_dzien_bezpiecznego_internetu.html. Temat zajęć zaciekawił bardzo uczniów. Uświadomili sobie, że świat wirtualny nie jest całkiem anonimowy i poruszając się w nim trzeba być bardzo czujnym.