Aktualności/Kalendarium RR

1.     17.08.2017 Spotkanie z Wójtem w Gminie Głusk w sprawie aktualnych informacji w sprawie rozbudowy szkoły

2.     08.09.2017 Uczestnictwo na sesji Rady Gminy - rozmowa z Panem Wójtem, Przewodniczącym Rady Gminy i z radnymi o rozbudowie szkoły 

3.     14-09-2017 I zebranie Rady Rodziców 2017/2018 - wybór nowego prezydium, ustalenie składki RR, najbliższe działania itd.

4.     27-09-2017 Zebranie prezydium Rady Rodziców  – ustalenie zadań/działań/wydatków na I semestr

5.     30-09-2017 Pomoc w organizacji dyskoteki z okazji dnia chłopaka (zapewnienie napojów i jednorazowych naczyń)

6.     13-10.2017 Zorganizowanie przez Radę Rodziców poczęstunku dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

?>