Loading color scheme

Nasi uczniowie wyróżnieni w konkursie matematycznym!

2023_06_kangur_1

16 marca 2023 roku odbył się Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny", który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań. Stwarzał możliwość przeżycia pięknej przygody z matematyką. Rozgrywany jest on w sześciu kategoriach.

51 uczniów naszej szkoły stoczyło pojedynek, rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności:

- 12 uczniów z klasy trzeciej i 16 uczniów czwartej SP w kategorii „Maluch”,

- 11 uczniów z klasy piątej  i 3 z klasy szóstej w kategorii „Beniamin”

- 4 uczniów z klasy siódmej i 5 uczniów z klasy ósmej w kategorii "Kadet"

W czasie trwania konkursu nie wolno było korzystać z kalkulatorów!

Uczniowie klas III – VIII uzyskali w konkursie 4 wyróżnienia:

W kategorii MALUCH:

Dragan Aniela – klasa IIIC

Zarajczyk Maksymilian - klasa  IVC,

Dragan Patryk – klasa IVC

W kategorii KADET:

Starkiewicz Zuzanna – klasa VIIB

Wszyscy uczniowie bezpośrednio po zakończeniu konkursu otrzymali upominki, a wyróżnieni nagrody książkowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie KANGUR 2024!