Loading color scheme

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
19/02/2024 - 08/03/2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do
15/03/2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18/03/2024

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
19/03/2024 - 22/03/2024

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
06/05/2024 - 10/05/2024

Zarządzenie Nr 6/24 i 7/24 Wójta Gminy Głusk z dnia 30 stycznia 2024 r.  
Pliki zarządzenia

 Od 01 lutego 2024 przyjmowane są wnioski rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej. Wnioski rekrutacyjne rodzice składają w sekretariacie szkoły lub droga mailową na adres sekretariat@kalinowka.eu

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 trwają do końca maja 2024 r. Wypełnione Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy proszę składać w sekretariacie szkoły. Aneksy do  Karty  zgłoszenia  ucznia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2024/2025 będzie można złożyć we wrześniu 2024 r.


DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA
 
UWAGA - do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka

Dokumenty rekrutacyjne do ŚWIETLICY

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy I

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur).doc

 

KOMUNIKATY I KLAUZULY INFORMACYJNE

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do klasy 1 szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły

Komunikat - zgłoszenie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW